Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi

Ana Sayfa   

 

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi

ISSN  1301-2021
Online ISSN 1307-203X

 

Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi tarafından yılda üç kez yayımlanır.

Cilt 17, Sayı 1, Mart 2007

ÇAĞRILI MAKALELER
Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması
N. K. SALİHOĞLU, V. PINARLI
Sayfa 3-14
Tam Metin (PDF)

Dönen biyolojik disk reaktör kullanarak klorofenol içeren atıksuların arıtılması
E. ŞAHİNKAYA, F. B. DİLEK
Sayfa 15-24
Tam Metin (PDF)

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
Hibrit mikrofiltrasyon proses ile sulardan nikel gideriminde akı düşüşünün istatiksel yöntemlerle incelenmesi
C. AYDINER, O. İNCE
Sayfa 27-38
Tam Metin (PDF)

Havasız biyoreaktörlerde sintrofik bütiratı ayrıştıran topluluğun stabil izotop işaretlemesi ile tanımlanması
M. ALTINBAŞ, İ. ÖZTÜRK, A. J. M. STAMS
Sayfa 39-50
Tam Metin (PDF)

Yapay sulakalan sisteminde fosfor giderimine ortam malzemesinin etkisi
S. DAĞLI, L. AKÇA
Sayfa 51-59
Tam Metin (PDF)

 

 
 

Dergide yayımlanan yazılar yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz.