Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi

Ana Sayfa   

 

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi

ISSN  1301-2021
Online ISSN 1307-203X

 

Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi tarafından yılda üç kez yayımlanır.

Cilt 17, Sayı 2, Temmuz 2007

Altıncı yayın yılına girerken
Prof. Dr. Ergün TOĞROL
Tam Metin (PDF)

itüdergisi/e 3. yılında...
Prof. Dr. Derin ORHON
Tam Metin (PDF)

ÇAĞRILI MAKALELER
Gerçek ölçekli UASB reaktörlerde metanojenik popülasyon dinamiği
B. KASAPGİL İNCE, M. KOLUKIRIK, O. İNCE
Sayfa 3-14
Tam Metin (PDF)

Kızılırmak deltası kıyı şeridinde su ve midye örneklerinde PAH kirliliğinin araştırılması
S. ÜSTÜN KURNAZ, H. BÜYÜKGÜNGÖR
Sayfa 15-22
Tam Metin (PDF)

İstanbul’da tüketilen ticari ve şebeke bazlı içme sularının kimyasal ve spektroskopik profilleri
Ş. A. SÜPHANDAĞ, C. S. UYGUNER, M. BEKBÖLET
Sayfa 23-35
Tam Metin (PDF)

Ön çökletme havuzu fermentasyon ürünlerinin biyolojik besi maddesi
gideren sistemlerde kütle dengesi üzerine etkisi
E. UBAY ÇOKGÖR, S. OKTAY, D. OKUTMAN TAŞ, G. E. ZENGİN, N. ARTAN, D. ORHON
Sayfa 37-47
Tam Metin (PDF)

MAKALELER
Mikrofiltrasyon işleminin zeytinyağı endüstrisi atıksularına uygulanabilirliği
E. OKTAV AKDEMİR, A. ÖZER
Sayfa 51-64
Tam Metin (PDF)

Evsel atıksu deşarjı öncesinde ve sonrasında Kehli Deresi’nin su kalitesi değişiminin incelenmesi
A. ÜNLÜ, M. S. TUNÇ
Sayfa 65-75
Tam Metin (PDF)

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
Pestisit endüstrisi zararlı atıklarının arıtılmasında inhibisyon
Y. GÜNEŞ, İ. TALINLI
Sayfa 79-86
Tam Metin (PDF)

 

 
 

Dergide yayımlanan yazılar yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz.