Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi

Ana Sayfa   

 

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi

ISSN  1301-2021
Online ISSN 1307-203X

 

Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi tarafından yılda üç kez yayımlanır.

Cilt 17, Sayı 3, Kasım 2007

ÇAĞRILI MAKALE
ECOSAN: Ekolojik evsel atıksu yönetimi
B. BELER BAYKAL, A. D. ALLAR
Sayfa 3-12
Tam Metin (PDF)

MAKALELER
Arıtma çamuru flok ayrıştırma mekanizmalarının çamur su verme özellikleri üzerine etkisi: Enzimlerle arıtım yöntemi
A. AYOL
Sayfa 15-24
Tam Metin (PDF)

Arıtma çamurlarında fosfor salınmasını etkileyen parametrelerin Box-Wilson deneysel tasarım metodu kullanılarak incelenmesi
N. BALDAN PAKDİL, A. FİLİBELİ
Sayfa 25-32
Tam Metin (PDF)

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
Sabit yataklı modifiye zeolit kolon reaktörde tekstil atıksuyundan renk giderimi ve zeolit yatağın rejenerasyonu
Ö. ÖZDEMİR, M. TURAN
Sayfa 35-44
Tam Metin (PDF)

İçmesuyu dağıtım sistemlerinde Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı su kalitesi yönetimi – İstanbul örneği
D. AYDIN, L. AKÇA
Sayfa 45-54
Tam Metin (PDF)

Pilot ölçekli membran biyoreaktörde uzun dönemli eşzamanlı nitrifikasyon-denitrifikasyon performansının modellenmesi
M. SARIOĞLU, D. ORHON
Sayfa 55-67
Tam Metin (PDF)

 

 
 

Dergide yayımlanan yazılar yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz.