Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi

Ana Sayfa   

 

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi

ISSN  1301-2021
Online ISSN 1307-203X

 

Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi tarafından yılda üç kez yayımlanır.

Cilt 18, Sayı 1, Mart 2008

ÇAĞRILI MAKALE
Nitrobenzen’in ardışık anaerobik (AHYR)/aerobik (SKTR) reaktör sisteminde arıtılabilirliği ve nitrobenzen’in biyolojik ayrışması
Treatability of nitrobenzene in sequential anaerobic (AMBR)/aerobic (CSTR) reactor system and  biodegradation of nitrobenzen
Ö. SELÇUK KUŞÇU, D. T. SPONZA
Sayfa 3-14
Tam Metin (PDF)

MAKALELER
Biyolojik aşırı fosfor giderimi özelliklerinin İzmir Atıksu Arıtma Tesisi’nde araştırılması
Investigation of enhanced biological phosphorus removal in Izmir Wastewater Treatment Plant
T. TUNÇAL, A. PALA, O. USLU
Sayfa 17-31
Tam Metin (PDF)

Çamur bekletme süresinin nitrifikasyon sistemlerindeki bakteriyel çeşitliliğe ve sistem stabilitesine etkisi
Effect of sludge age on the diversity of nitrification bacteria and reactor stability
O. İNCE, Ö. EYİCE, B. KASAPGİL İNCE
Sayfa 32-41
Tam Metin (PDF)

Kompleks olarak bağlı metal içeren atıksuların elektrokoagülasyon prosesi ile arıtımı
Treatability of wastewaters containing complex metal by electrocoagulation process
T. ARSLAN, I. KABDAŞLI, İ. ARSLAN-ALATON, T. ÖLMEZ, O. TÜNAY
Sayfa 42-52
Tam Metin (PDF)

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
Köyceğiz-Dalyan Lagünü su kalitesi modellemesinde tuzluluk simülasyonları
Salinity simulations in the water quality modeling Köycegiz-Dalyan Lagoon 
A. EKDAL, A. TANIK
Sayfa 55-64
Tam Metin (PDF)

Çok amaçlı filtrelerde farklı zeolit kullanımları için amonyum ve askıda katı madde giderimi
Ammonium and suspended solids removal in multi-purpose filters for different zeolite applications
D. KOCAMAZ ALKAŞ, B. BELER BAYKAL, C. KINACI
Sayfa 65-73
Tam Metin (PDF)

 

 
 

Dergide yayımlanan yazılar yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz.