Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi

Ana Sayfa   

 

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi

ISSN  1301-2021
Online ISSN 1307-203X

 

Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi tarafından yılda üç kez yayımlanır.

Cilt 18, Sayı 2-3, 2008

ÇAĞRILI MAKALELER
Bir zeytinyağı karasuyunun koagülasyon ve elektrokoagülasyon prosesleriyle kimyasal arıtılabilirliğinin incelenmesi
Assessment of chemical treatability of olive mill wastewaters by coagulation and electrocoagulation
Z. KARTAL, T. ÖLMEZ HANCI, İ.  ARSLAN ALATON
Sayfa 3-12
Tam Metin (PDF)

Azo boyar madde üretimi atıksuların Foto-Fenton-benzeri ileri oksidasyon prosesi ile arıtımı
Treatment of azo dye production effluents with Photo-Fenton-like advanced oxidation process
G.  TÜRELİ, İ. ARSLAN ALATON, T. ÖLMEZ HANCI
Sayfa 13-22
Tam Metin (PDF)

Kâğıt endüstrisi atıksularında anaerobik mikrobiyal çeşitliliğin belirlenmesi
Determination of the microbial community in pulp and paper mills effluents
Ş. ÇELİKKOL, B. KASAPGİL İNCE, M. KOLUKIRIK, Z. ÇETECİOĞLU, O. İNCE
Sayfa 23-30
Tam Metin (PDF)

Poliaromatik hidrokarbonların aerobik giderimlerine biyosürfaktanın etkisi
Influence of Biosurfactant on aerobic biodegradation of polyaromatic hydrocarbons
O. GÖK, D. SPONZA
Sayfa 31-40
Tam Metin (PDF)

Amoksisilinin anaerobik arıtılabilirliği
Anaerobic treatment of amoxycillin
H. ÇELEBİ, D. SPONZA
Sayfa 41-50
Tam Metin (PDF)

Oksitetrasiklinin ileri oksidasyon ile arıtımına su bileşenlerinin etkisi
Effects of water components on the advanced oxidation of a veterinary antibiotic, oxytetracycline
K. SEVEN YALAP, I. AKMEHMET BALCIOĞLU
Sayfa 51-60
Tam Metin (PDF)

İTÜ’DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
Çamur bekletme süresinin nitrifikasyon sistemlerindeki bakteriyel çeşitliliğe ve sistem stabilitesine etkisi
Effect of sludge age on the diversity of nitrification bacteria and reactor stability
O. İNCE, Ö. EYİCE, B. KASAPGİL İNCE
Sayfa 63-72
Tam Metin (PDF)

 

 
 

Dergide yayımlanan yazılar yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz.