Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi

Ana Sayfa   

 

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi

ISSN  1301-2021
Online ISSN 1307-203X

 

Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi tarafından yılda üç kez yayımlanır.

Cilt 21,  Sayı 2, Kasım 2011

MAKALELER
Endokrin bozucu dimetil fitalatın elektrokoagülasyon ve elektrokoagülasyon/Fenton prosesleri ile arıtımı
Treatment of endocrine distrupter dimethyl phthalate by electrocoagulation/Fenton processes
B. COŞKUN, T. ÖLMEZ HANCI, I. KABDAŞLI, O. TÜNAY
Sayfa 3-12
Tam Metin (PDF)

Çift tabakalı filtreler: Türkiye şartlarına uygun bir tasarım ve değerlendirme
Dual-media rapid filters: Design and evaluation for Turkish water treatment plants
E. SOYER, Ö. AKGİRAY, N. ÖZ ELDEM, A. M. SAATÇI
Sayfa 13-22
Tam Metin (PDF)

İTÜ’DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
Mevsimsel nüfus değişiklikleri ve atıksu yönetimi üzerine bir inceleme
An investigation on wastewater management in areas with seasonal population variations
A. ATACAN ÖĞÜT, B. BELER BAYKAL, C. KINACI
Sayfa 25-36
Tam Metin (PDF)

Karışık karbon kaynağı ortamının nişasta giderim performansı ve bakteriyel kompozisyon üzerine etkisi
Effect of multiple substrate environment on the starch removal performance and related microbial composition
A. S. ÇIĞGIN, M. MAJONE, D. ORHON
Sayfa 37-46
Tam Metin (PDF)

Alüminyum yüzey işleme endüstrisi proses atıksularından elektrokoagülasyon yöntemiyle florür giderimi
Fluoride abatement from process effluents originating from aluminum surface treatment industry by electro-coagulation
B. SAMUK, I. KABDAŞLI, M. KARPUZCU
Sayfa 47-56
Tam Metin (PDF)

Karma bir balast suyu arıtım sistemi ve elektrokimyasal teknoloji
Hybrid ballast water treatment system and electrochemical technology
C. BİLGİN GÜNEY, F. YONSEL
Sayfa 57-68
Tam Metin (PDF)

Benzo[a]anthracene’nin aktif çamur üzerine kronik etkisinin respirometrik incelenmesi
Respirometrci analysis of the chronic effect of Benzo[a]anthracene on activated sludge
S. BAŞAK, E. ÇOKGÖR, D. ORHON
Sayfa 69-77
Tam Metin (PDF)

Mikrobiyel yakıt hücresinde Shewanella putrefaciens tarafından organik atıklardan elektrik üretimi
Electricity generation from organic substrates by a microbial fuel cell using Shewanella putrefaciens
S. AKTAN, E. UBAY ÇOKGÖR, F. GÜCİN
Sayfa 79-87
Tam Metin (PDF)

 

 
 

Dergide yayımlanan yazılar yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz.