Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi

Ana Sayfa   

 

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi

ISSN  1301-2021
Online ISSN 1307-203X

 

Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi tarafından yılda üç kez yayımlanır.

Cilt 22, Sayı 1, Mayıs 2012

MAKALELER
Endüstriyel atıksuların KOİ bileşenleri ve biyolojik arıtılabilirlikleri: Tekstil ve bira endüstrisi örnekleri
COD fractions and biodegradability of industrial wastewaters: textile and brewery industry examples
A. KARLİKANOVAİTE, Ö. KARAHAN, E. DÜLEKGÜRGEN
Sayfa 3-10
Tam Metin (PDF)

Karasuyun koagülasyon, elektrokoagülasyon ve Fenton prosesleri ile kimyasal arıtılabilirliği
Treatment of a blackwater sample by coagulation, electrocoagulation and Fenton processes
B. H. GÜRSOY-HAKSEVENLER, İ. ARSLAN-ALATON
Sayfa 11-21
Tam Metin (PDF)

Aerobik ve anaerobik ön arıtmalı membran sistemler ile tekstil atıksularının geri kazanımı
Reuse of textile wastewater by membrane systems with aerobic and anaerobic pre-treatment
G. KAYKIOĞLU, A. ÇOBAN, E. DEBİK, B. B. KAYACAN, İ. KOYUNCU
Sayfa 23-35
Tam Metin (PDF)

Sülfat ve hidroksil radikali bazlı fotokimyasal ileri oksidasyon prosesleri ile fenol giderimi
Phenol removal by sulfate and hydroxyl radical based photochemical advanced oxidation processes
Ç. B. YAZICI, İ. ŞEKEROĞLU, R. E. DUYGAN, C. İMREN, T. ÖLMEZ-HANCI
Sayfa 37-47
Tam Metin (PDF)

İTÜ’DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
Antibiyotik etken maddelerinin metanojenik aktivite üzerinde kronik etkileri
Chronic effects of antibiotics on methanogenic activity
Z. ÇETECİOĞLU, D. ORHON, O. İNCE
Sayfa 51-59
Tam Metin (PDF)

 

 
 

Dergide yayımlanan yazılar yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz.