Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi

Ana Sayfa   

 

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi

ISSN  1301-1588

 

Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi tarafından yılda üç kez yayımlanır.

Cilt 15, Sayı 1-3 (2005)

Yeniden Başlarken
Prof.Dr. Derin ORHON
Tam Metin (PDF)

MAKALELER
Süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı
B. DEMİREL, O. YENİGÜN, T. T. ONAY
Sayfa 3-16
Tam Metin (PDF)

Uluabat Gölü için ekolojik risk değerlendirmesi
G. SALİHOĞLU, F. KARAER
Sayfa 17-28
Tam Metin (PDF)

Sızıntı sularının yukarı akışlı çamur yatak / tam karışımlı tank reaktör sistemlerinde arıtılması
O. N. AĞDAĞ, D. SPONZA
Sayfa 29-42
Tam Metin (PDF)

İçme suyu şebekesinde bakteriyel yeniden çoğalmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi
U. ALKAN, A. TEKSOY, Ö. ACAR
Sayfa 43-55
Tam Metin (PDF)

Türkiye’de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu
A. O. ERDOĞAN, G. E. ZENGİN, D. ORHON
Sayfa 57-69
Tam Metin (PDF)

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
Substrat depolama dönüşüm oranının deneysel olarak belirlenmesi
Ö. KARAHAN, D. ORHON, M. M. C. van LOOSDRECHT
Sayfa 73-82
Tam Metin (PDF)

Fosfor ve glikojen depolayan organizmaların metabolik ve matematik modelleri
N. YAĞCI, N. ARTAN
Sayfa 83-92
Tam Metin (PDF)

Polyamid elyaf esaslı halı terbiyesi atıksularının karakterizasyonu ve biyolojik arıtılabilirliği
G. YILDIZ, D. ORHON, E. UBAY ÇOKGÖR, G. İNSEL
Sayfa 93-106
Tam Metin (PDF)

Aktif çamur sistemlerinde aerobik hidroliz kinetiğinin tanımlanması, modellenmesi ve optimal deney tasarımı
G. İNSEL, D. ORHON, P. A. VANROLLEGHEM
Sayfa 107-120
Tam Metin (PDF)

 

 
 

Dergide yayımlanan yazılar yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz.