Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi

Ana Sayfa   

 

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi

ISSN  1301-2021
Online ISSN 1307-203X

 

Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi tarafından yılda üç kez yayımlanır.

Cilt 20, Sayı 2, Kasım 2010

ÇAĞRILI MAKALELER
Anaerobik yöntemle stabilize edilen kentsel nitelikli arıtma çamurların nihai bertaraf açısından değerlendirilmesi
Final disposal evaluation of anaerobically stabilized municipal treatment plant sludge
A. FİLİBELİ, G. ERDEN
Sayfa 3-11
Tam Metin (PDF)

Türkiye’de bir tekstil fabrikasında kimyasal madde değişimine yönelik ön değerlendirme
Pre-evaluation for the chemical substitution in a textile mill in Turkey
E. ÖZTÜRK, G. N. DEMİRER, Ü. YETİŞ, F. B. DİLEK
Sayfa 12-24
Tam Metin (PDF)

Petrokimya endüstrisinde aerobik koşullarda PAH ve toksisite giderimi
PAHs and toxicity removals under aerobic conditions in petrochemical industry
O. GÖK, D. SPONZA
Sayfa 25-36
Tam Metin (PDF)

MAKALELER
Peroksimonosülfat (okson)/UV-C fotokimyasal prosesi ile dimetil ftalatın giderimi
Dimethyl phthalate degradation by Peroxymonosulfate (oxone)/UV-C photochemical process
C. İMREN, T. ÖLMEZ-HANCI, O. TÜNAY, I. KABDAŞLI, İ. ARSLAN-ALATON
Sayfa 39-47
Tam Metin (PDF)

Biyolojik azot giderimi için yenilikçi teknolojiler; ANAMMOX ve SHARON prosesleri
Innovative technologies for biological nitrogen removal; ANAMMOX and
SHARON processes
D. GÜVEN, S. SÖZEN
Sayfa 48-56
Tam Metin (PDF)

İTÜ’DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi
Monitoring the formation chlorination by products with differeantial UV spectroscopy in
drinking water reservoirs
K. ÖZDEMİR, İ. TORÖZ
Sayfa 59-69
Tam Metin (PDF)

Geri devirli ardışık yüzeyaltı akışlı sistemler ile evsel atıksudan azot giderimi
Nitrogen removal from domestic wastewater by recycled sequencing subsurface treatment
systems
N. FINDIK HECAN, L. AKÇA, S. AYAZ
Sayfa 70-75
Tam Metin (PDF)

TEKNİK NOT
Geleneksel ve çok bileşenli modelleme yöntemlerindeki içsel solunum katsayısının çamur üretimine etkisinin karşılaştırılması
Comparison of the effect of endogenous decay rates for the conventional and multi-component modelling approaches on the sludge production
D. OKUTMAN TAŞ, E. TOPUZ, B. GENCEL, D. ORHON
Sayfa 79-88
Tam Metin (PDF)

 

 
 

Dergide yayımlanan yazılar yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz.