ULUSLARARASI TOPLANTILAR

Milli Komite, IAWQ'nun sponsorluğu altında yapılan Uluslararası İhtisas Konferanslan (International Specialized Conferences) dizisi içinde yer alan Tarıma Dayalı Endüstrilerde Atık Yönetimi (Waste Management in Agro Industries) serisinin lideri konumundadır. Bugüne kadar bu seride yapılan konferanslardan ilki International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries (1989) ve ikincisi Second International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries (1992) organizasyonu Milli Komite tarafindan İstanbul'da yapılmış; 1995 yılında Meksika'da yapılan 3. konferans ise Milli Komite desteği ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de yapılmış olan toplantılarda yarısı yurt dışından olmak üzere, yaklaşık 120 katılımcı konuk edilmiş ve konferanslarda büyük başarı düzeyine ulaşılmıştır.

Ayrıca, Milli Komite 1994 yılında yine İstanbul' da Deniz Deşarj Sistemleri (International Specialized Conference on Marine Disposal Systems) konferansını başarıyla düzenlemiştir.

4. Tarıma Dayalı Endüstrilerde Atık Yönetimi Konferansı da (Fourth International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries) 23-25 Eylül 1998 tarihleri arasında Milli Komite tarafindan İstanbul'da düzenlenmiştir. Bu toplantıya büyük bir kısmı yurt dışından olmak üzere çok sayıda araştırmacı katılmıştır.

IAWQ ve IWSA'in IWA çatısı altında birleşmesinin ardından yapılan 5. konferans 2001 yılında Japonya'nın Shiga şehrinde; öncelikli olarak Yüksek Azot İçeren ve Tarıma Dayalı Atıksular (Strong Nitrogenous and Agro Wastewater) hakkındaki 6. konferans 2003 yılında Güney Kore'nin Seul şehrinde ve 7. Tarıma Dayalı Endüstrilerde Atık Yönetimi Konferansı (Waste Management Problems in Agro-Industries) 2006 yılında Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlenmiştir.

"10. International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management" konferansı 18 - 22 Eylül 2006 tarihleri arasında düzenlenmiştir.

Diğer IWA Konferansları için tıklayınız...

ULUSAL TOPLANTILAR

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 2 yılda bir düzenlenen Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumları 1992’den bugüne Milli Komite desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumlarda sunulan bildiriler, Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi hakemleri tarafından değerlendirmeye alınmakta ve değerlendirme sonucu seçilen bildiriler dergide yayımlanmaktadır.

1996 yılında Milli Komite Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TIGV) ile birlikte Hassas Bölgelerde En Uygun Arıtma Teknolojisi Toplantısı düzenlenmiştir.

Milli Komite bugüne kadar çeşitli Teknoloji Transferi Semineri de düzenlemiştir. İzmir Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İTO için yapılan seminer bunlara örnektir.

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenmekte olan Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu serisinin 12.si 16 - 18 Haziran 2010 tarihleri arasında İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleştirilmiştir.