YAZIŞMA ADRESİ

Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi (SKATMK)

Y. Doç. Dr. Özlem KARAHAN
Genel Sekreter

İTÜ İnşaat Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
34469 Maslak-İSTANBUL
Tel: 0212-285 6579
Faks: 0212-285 1344
E-posta: skatmk@itu.edu.tr

Araş. Gör. Onur ÖZCAN
Sekreter

İTÜ İnşaat Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
34469 Maslak-İSTANBUL
Tel: 0212-285 3776
Faks: 0212-285 1344
E-posta: skatmk@itu.edu.tr