SU KİRLENMESİ KONTROLÜ DERGİSİ

Milli Komite, 1990 yılından beri Türkiye'nin sayılı Türkçe hakemli dergilerinden biri olan Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi'ni yayımlamaktadır. Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanan dergi, akademik ve uygulama ağırlıklı çalışmaların ulusal ölçekte duyurulması, bilgi alışverişinin yapılması ve bilimsel tartışma platformunun sağlanması doğrultusunda önemli bir iletişim aracıdır. Üniversitelerimizde akademik yükseltmelerde aranan hakemli dergilerde özgün çalışmaların yayımlanmış olması koşulunu gerçekleştirmek açısından da, akademik kariyer hayatında gittikçe yükselen bir öneme sahiptir. Türkiye'deki kamu sektörünün ve özel sektörün üniversitelerde yürütülen akademik çalışmaları Türkçe olarak izleyebilmeleri, benzer şekilde de pratikteki uygulamalardaki gereksinimlerin aktarılması ve akademik çalışmalann bu doğrultuda yönlendirilmesi açısından da etkili olmaktadır. Ayrıca Çevre Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin Türkçe dilde bilimsel yayınları takip etmesine de olanak sağlayarak, eğitim-öğretim düzeyinde büyük bir hizmet vermektedir.

ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ÖNARITILMASI

Milli Komite'nin İstanbul Sanayi Odası ile ortaklaşa düzenlediği Teknoloji İletimi Seminerleri dizisinin ilk kitabıdır.

DİĞER KİTAPLAR

Milli Komite'nin düzenlediği bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerin toplandığı çeşitli Bildiri Kitapları da Komite'nin yayınları kapsamındadır.

Int. Symp. on Waste Management Problems in Agro-Industries Bildiriler Kitabı, 1989
Int. Symp. on Waste Management Problems in Agro-Industries Bildiriler Kitabı, 1992
Int. Symp. on Waste Management Problems in Agro-Industries Bildiriler Kitabı, 1998
5. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1996
6. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1998
7. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2000
8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2002
9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2004

Kitap istekleriniz için skatmk@itu.edu.tr adresinden veya 212 285 3793 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.