Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow

SU KİRLENMESİ ARAŞTIRMALARI VE KONTROLÜ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ

Ülkemizde su kirlenmesi alanındaki inceleme ve araştırma çalışmalarını desteklemek amacıyla, 1990 yılında, merkezi İngiltere'de bulunan International Association on Water Quality (IAWQ) (günümüzde International Water Association-IWA) statüsüne uygun olarak Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi (SKATMK) kurulmuştur. Bu komitenin merkezi Yüksek Öğretim Kurulu olup, çalışma yeri İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'dür.

Komite, su kirlenmesi alanındaki araştırma çalışmalarını desteklemenin yanı sıra, Türkiye'yi Uluslararası Su Kalitesi Birliği (lWA) bünyesinde temsil etmeyi, Birlik'e üye diğer uluslararası komiteler ile ilişkiler kurarak amaç ve olanakları dahilinde işbirliği kurmayı ve çalışmalara katılmayı da hedeflemektedir.

Milli Komite, 1990 yılından beri Türkiye'nin sayılı Türkçe hakemli dergilerinden biri olan Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi'ni yayımlamaktadır.

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi'nde 2005 yılına kadar yayımlanmış olan 14 cilde ulaşmak için tıklayınız.


HABERLER

IWA Geleceğin Şehirleri Türkiye Projesi
CotF Logo

2010-2013, Kayseri, Trabzon & İstanbul / Türkiye
Detaylı Bilgi >>


DUYURULAR

IWA Geleceğin Şehirleri İstanbul Çalıştayları, 7-11 Şubat 2011 yeni
IWA Geleceğin Şehirleri İstanbul Çalıştayları'nda yapılan sunumlara aşağıdaki bağlantılırdan ulaşabilirsiniz.

Özel Konulu Çalıştay #1: Türkiye'nin İklim Değişikliğine Adaptasyonu (7 Şubat):

Özel Konulu Çalıştay #2: Atıksu Arıtma Konusundaki Gelişmeler (8 Şubat):

Strateji Çalıştayı (9-11 Şubat):

8th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro Industries yeni
IWA Logo

22 - 24 Haziran 2011, İzmir, Türkiye
http://www.agro2011.itu.edu.tr/ 

IWA Regional Conference and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse
IWA Logo

18 - 22 Ekim 2010, İstanbul, Türkiye

12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu
EKK Logo

16-18 Haziran 2010, İstanbul, Türkiye
http://www.ekk2010.itu.edu.tr/